فروشگاه فایل ارزان

وبلاگ فایل 7 وبلاگی با فایلهای ارزان اما با ارزش

فروشگاه فایل ارزان

وبلاگ فایل 7 وبلاگی با فایلهای ارزان اما با ارزش

فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

این وبلاگ در زمینه فروش فایل ارزان جهت رفاه حال دانشجویان،دانش آموزان،و همه کسانی که میخواهند از زندگی لذت بیشتری ببرند فعالیت میکند

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
پیوندهای روزانه
این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر تولید به موقع،پیش نیازهای یک برنامه JIT،مدیریت تولیدی JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گیری کارایی در JIT،انواع سیستمهای تولی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 366 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 15813

این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر تولید به موقع،پیش نیازهای یک برنامه JIT،مدیریت تولیدی JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گیری کارایی در JIT،انواع سیستمهای تولید، برنامه ریزی سیستم JIT،اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت،مدیریت زمان، و... می باشد.

فهرست

تاریخچه ی تولید به موقع.. 4

عناصر تولید به موقع.. 5

اهداف اصلی تولید به موقع.. 5

محدودیتهای سیستم تولید به موقع.. 6

پیش نیازهای یک برنامه JIT. 6

برنامه ریزی سیستم تولید به موقع.. 7

رویکردها و اصول سیستم تولیدی JIT. 7

رویکرد مدیریت تولیدی JIT. 8

رویکرد مدیریت موجودی های JIT. 8

رویکرد مدیریت کیفیت سیستم JIT. 9

عامل زمان و سرعت در JIT. 10

مدیریت کارخانه برای تولید بموقع.. 11

اندازه گیری کارایی در JIT. 12

دلایل اصلی دشواری‏های طراحی سیستم برنامه‏ریزی و کنترل تولید. 13

تولید به‏ هنگام just in time:JIT. 13

ناکارایی‏هایی که منجر به نگهداری موجودی می‏شوند عبارتند از: 13

مرور 15

تاخیردر شروع و بهینه‌سازی آن.. 16

تاریخچه. 17

تاریخچه. 18

فلسفه به موقع.. 20

موجودی.. 21

نوسانات قیمت و کیفیت... 21

تأثیرات... 21

مزیت‌ها 22

سودهای اصلی سر-وقتی: 22

انواع سیستمهای تولید. 24

فشار در مقابل کشش.... 24

کانبان.. 24

پیش شرط های اجرای سیستم کانبان.. 25

تعریف عمومی JIT. 27

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): 27

چرا برخی شرکت ها از سیستم JIT استفاده می کنند؟ 27

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. 28

نگرش کلاسیک به موجودی ها 28

نگرش سیستم JIT به موجودی ها 28

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید. 28

اهداف اجرای یک سیستم JIT. 30

مزایای سیستم JIT در تولید. 31

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT. 31

اندازه گیری کارایی در سیستم JIT. 32

حسابداری سیستم JIT. 32

برخی از شرکت های بزرگی که در حال حاضر از سیستم JIT استفاده می کنند ، عبارتند از: 33

نتیجه گیری.. 33

سیستم کششی.. 35

اهداف سیستم کنترل کششی.. 36

روش های کاری استاندارد: 41

محدودیتهای JIT : 50

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) چیست... 53

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): 62

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. 63

نگرش سیستم JIT به موجودی ها 63

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید. 64

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT. 66

اندازه گیری کارایی در سیستم JIT. 67

حسابداری سیستم JIT. 67

تاریخچه ی تولید به موقع

تولید به موقع یک فلسفه ی مدیریت ژاپنی است که از اوایل دهه ی 1970 در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . این فلسفه نخستین بارتوسط تائیچی اونو در شرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن خواسته یمشتری با حداقل تاخیر معرفی و به کار گرفته شد . به همین دلیل ، تائیچی اونو اغلب پدر سیستم تولید بهنگام نامیده می شود .

کارخانجات تولید تویوتا اولین محلی بودند که نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید . این سیستم در طول بحران نفتی سال 1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت و پس از آن توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .

شوک نفتی و کاهش فزاینده ی سایر منابع طبیعی ، محرک اصلی انتخاب سراسری سیستم تولید بموقع بود . تویوتا توانست از طریق یک روش مدیریتی متفاوت با آنچه که در زمان خود مرسوم بود چالشهای روز افزون برای بقا را پشت سر بگذارد . اینروش بر روی افراد ، کارخانجات و سیستمها متمرکز بود . تویوتا فهمیده بود که سیستم تولید بموقع تنها زمانی موفق خواهد شد که هر فرد در سازمان در اجرای آن مشارکت داشته باشد و کارخانه و فرایندها برای حداکثر ستانده و بهره وری سازماندهی شوند و برنامه های کیفیت تولید برای برآورده ساختن تقاضای واقعی زمان بندی گردند .

اگرچه در آغاز کار این سیستم به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودیانبارهای ژاپنی مطرح بود ولی امروزه به یک فلسفه ی مدیریتی شامل مجموعه ای از علوم و در اختیار گرفتن یک سری جامع از اصول و تکنیکهای تولید گسترش یافته است .

عناصر تولید به موقع

تولید به موقع شامل اجزایی است که باید با هم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستیابی به اهداف JIT عمل نمایند .

این اجزا در اصل شامل منابع انسانی ، خرید ، فرایند تولید ، برنامه ریزی و وظایف هماهنگی در یک سازمان می گردند .

مشارکت کارکنان : جلب حمایت و موافقت تمامی کارکنانی که در دستیابی به اهداف سازمانی نقش دارند یک اصل کاملاً ضروری در موفقیت Just In Time است . حمایت و توافق می تواند از طریق سهامداران و مالکین شرکت ، مدیریت ، دولت وسازمانهای کارگری و … جلب شود .

کارخانجات : برای ملحق شدن به سیستم تولید به موقع باید تغییرات بسیاری در کارخانجات ایجاد گردد . این تغییرات شامل تغییرات در جانمایی کارخانه ، سیستم کشش تقاضا ، کارگران چند مهارته ، کانبان ، خودکنترلی ، برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهبود مستمر و … هستند .

سیستمها : سیستمهای درون یک سازمان به تکنولوژی و فراینهای مورد استفاده برای ارتباط ، برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و مواد اولیه مورد استفاده در تولید اطلاق می شود .

دو نمونه از این سیستمها برنامه ریزی مواد مورد نیاز و برنامه ریزی منابع ساخت هستند .

در سیستم تولید به موقع ، کیفیت از اهمیت فزاینده ای برخوردار است و به همین دلیل بکارگیری کنترل کیفیت فراگیر یک جزء اضافه شده به Just In Time است .کیفیت فراگیر به معنی تاکید بر این نکته است که محصول را باید از همان آغاز به طورسالم تولید نمود و این با روش سنتی بعد از وقوع ، تضاد قابل توجهی دارد .

اهداف اصلی تولید به موقع

برای تولید به موقع سه هدف اصلی وجود دارد که این اهداف در ماهیت عمومی متجانس هستند و می توان آنها را در سازمانها و صنایع مختلف که با یکدیگر تفاوت زیادی دارند انتخاب و به کار گرفت .

افزایش میزان بهره وری در فرایند تولید

افزایش توانایی سازمان برای رقابت با شرکتهای رقیب و حفظ قابلیت رقابت در بلندمدت

کاهش سطح مواد ، زمان و کار در فرایند تولید

سه هدف عمومی بالا برای هر شرکتی قابل اجرا هستند : ولی به هر حال ، چندین هدف دیگر نیز وجود دارند که ممکن است مختص هر سازمان باشند . اهداف برای هرسازمان در اولویت و اهمیت آنها مختصر می شوند .این اهداف دارای طیف زمانی بلند و کوتاه مدت هستند و شامل موارد زیر می شوند :

شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مشتری

تطبیق منطق کاری ژاپنی با هدف گذاری بهبود مستمر

طراحی کارخانه برای حداکثر بهره وری و سهولت تولید

هدف گذاری برای ارتباط هزینه کیفیت بهینه

کاهش اتلاف های غیر ضروری

هدف گذاری برای ایجاد اعتماد در بی


  • mehdi alimirzalou

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی